tuyển dụng

Ứng tuyển vào vị trí

Đính kèm CV

Empty section. Edit page to add content here.

Trách nhiệm:Quản lý và giám sát các hoạt động quản lý dự án đầu cuối như lập báo cáo dự án, lập kế hoạch dự án, phát hiện và theo dõi rủi ro, quản lý phạm vi, ước tính, quản lý khách hàng nội bộ, quản lý quan hệ và chuẩn bị tài liệu dự án khác cho các dự án phức tạp cao. Chỉ đạo và kiểm soát tất cả công việc đã thực hiện. Báo cáo và báo cáo tiến độ / vấn đề cho Quản lý cấp cao, nếu cần.Yêu cầu:Trình độ học vấn:• Trình độ đại học.• Chứng chỉ quản lý chương trình ở cấp độ hành nghề hoặc tương đương.• Kiến thức sâu sắc về khung quản lý / quản trị.• Kiến thức về cảnh quan pháp lý và pháp luật.• 3-5 năm kinh nghiệmMức lương: Cạnh tranhThời hạn nộp hồ sơ: 07/02/2018

Empty section. Edit page to add content here.