GEN KITCHEN

KÍCH THƯỚC

1810x350x970 (Tủ treo)
1810x640x860 (Tủ dưới)
1200x660x2430 (Tủ cao)
740x666x2430 (Quầy đảo)

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ