ZEN

KÍCH THƯỚC

3242x350x1200 (Tủ treo)
3038x615x850 (Tủ dưới)
2870x600x2650 (Tủ cao)
3990x1193x850 (Quầy đảo)

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ