Chậu Rửa Góc DK-03

CODE: DK-03

KÍCH THƯỚC

785 x 500 x 210mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

3,450,000

Chậu Rửa Đơn DK-02

CODE: DK-02

KÍCH THƯỚC

890 x 510 x 220mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

3,850,000

Chậu Rửa Đơn DK-01

CODE: DK-01

KÍCH THƯỚC

580 x 455 x 220mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

2,500,000

Chậu Rửa Đơn 01

CODE: 01

KÍCH THƯỚC

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

Chậu Rửa Đơn DK-05

CODE: DK-05


KÍCH THƯỚC

1,200 x 400 x 210mm


CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE


GIÁ

4,800,000

Chậu Rửa Đơn DK-18

CODE: DK-18

KÍCH THƯỚC

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

6,900,000đ

Chậu Rửa Đơn DK-16

CODE: DK-16

KÍCH THƯỚC

1200x 470x 230mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

5,100,000đ