Chậu Rửa Đôi DK-10

CODE: DK-10

KÍCH THƯỚC

1,250 x 500 x 200mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

5,100,000

Chậu Rửa Đôi DK-08

CODE: DK-08

KÍCH THƯỚC

895 x 455 x 220mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

3,700,000

Chậu Rửa Đôi DK-07

CODE: DK-07

KÍCH THƯỚC

900 x 545 x 230mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

3,980,000

Chậu Rửa Đôi DK-06

CODE: DK-06

KÍCH THƯỚC

785x 480x 230mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

4,200,000đ

Chậu Rửa Đôi DK-09

CODE: DK-09

KÍCH THƯỚC

910 x 500 x 220mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

4,980,000đ