SPECTRUM SINK

CODE: DK-21

KÍCH THƯỚC

620x 410x 230mm
410x 240x 120mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

14,000,000đ

Chậu Rửa Spectrum DK-18

CODE: DK-18

KÍCH THƯỚC

1420x 495x 240mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

21,000,000đ