Quầy Đảo

CODE: Villa A32

KÍCH THƯỚC

4070x 1380x H860mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

119,986,000đ

Quầy Đảo

CODE: cNgaQ4

KÍCH THƯỚC

1800x 680x H860mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

114,000,000đ

Quầy Đảo

CODE: PMH A6

KÍCH THƯỚC

3990x 1193x H850mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

95,710,000đ

Quầy Đảo

CODE: aTienTP

KÍCH THƯỚC

1700x 900x 860mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

67,000,000đ

Quầy Đảo

CODE: Panhouse

KÍCH THƯỚC

4862x 1538x 900mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

169,700,000đ