KỆ

CODE: PMH Villa

KÍCH THƯỚC

CHẤT LIỆU

Solid Surface, Inox

GIÁ

TỦ

CODE: 45 KITCHEN

KÍCH THƯỚC

2860x 2500x 865mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

TỦ

CODE: PMH B8

KÍCH THƯỚC

1940x 666x 2430mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

TỦ

CODE: cNgaQ4

KÍCH THƯỚC

2700x 300x 1090mm
900x 630x 1090mm
3600x 610x 810mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

TỦ

CODE: 45 KITCHEN

KÍCH THƯỚC

1300x 2500x 730mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

TỦ

CODE: aTienTP

KÍCH THƯỚC

2395x 450x H890mm (Cabinet Hang)
2395x 750x H860mm (Cabinet Under)

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

KỆ

CODE: PMH A6

KÍCH THƯỚC

2870x 600x 2650mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

KỆ & TỦ

CODE: 45 KITCHEN

KÍCH THƯỚC

3760x 2500x 785mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE
GLASSES

GIÁ

TỦ

CODE: PMH A6

KÍCH THƯỚC

3038x 615x 850mm
3242x 350x 1200mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

TỦ

CODE: 45 KITCHEN

KÍCH THƯỚC

2820x 1100x 350mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE
GLASSES

GIÁ

TỦ

CODE: Villa A32

KÍCH THƯỚC

955x 840x H2650mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

TỦ

CODE: 04

KÍCH THƯỚC

L1200 x D700 x H600mm
L1000 x D700 x H600mm
L900 x D700 x H600mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

9.900.000