VÒI BẾP N75

CODE: N75

KÍCH THƯỚC

180 x H420mm
(water fall at H260mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

5243000

VÒI BẾP P47

CODE: P47

KÍCH THƯỚC

220 x H200mm
(water fall at H150mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

2311000

VÒI BẾP N40DW

CODE: N40DW

KÍCH THƯỚC

215 x H295mm
(water fall at H225mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

8860000

VÒI BẾP W5112LCCYG82

CODE: W5112LCCYG82

KÍCH THƯỚC

162 x H210mm
(water fall at H185mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

15740000

VÒI BẾP W51166CC

CODE: W51166CC

KÍCH THƯỚC

205 x H375mm
(water fall at H275mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

16457000

VÒI BẾP U47 2

CODE: U47 2 PMH B8

KÍCH THƯỚC

230mm x H460mm
(water fall at H275mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

4,879,000đ

Vòi Bếp N85

CODE: N85 PMH A6

KÍCH THƯỚC

200mm x H510mm
(water fall at H240mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

8,560,000đ

VÒI BẾP U47 2

CODE: U47-2 cNgaQ4

KÍCH THƯỚC

230mm x H460mm
(water fall at H275mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

4879000

VÒI BẾP NKTR 73

CODE: NKTR73 PMH Villa

KÍCH THƯỚC

250mm x H582mm
(water fall at H309mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

24,503,000đ

VÒI BẾP LT72

CODE: LT72 45 KITCHEN

KÍCH THƯỚC

175MM x H340mm
(water fall at H250mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

11,556,000đ

VÒI BẾP N85

CODE: N85 45 KITCHEN

KÍCH THƯỚC

200mm x H510mm
(water fall at H240mm)

CHẤT LIỆU

CHROME PLATED BRASS

GIÁ

8,560,000đ