Đầu Giường 01

MÃ: 01

KÍCH THƯỚC

L1200 x D700 x H600mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

9.900.000

Ngoài Trời 02

MÃ: Ngoài trời 02

KÍCH THƯỚC

L1200 x D700 x H600mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

9.900.000

Ngoài trời 01

MÃ: Ngoài trời 01

KÍCH THƯỚC

L1200 x D700 x H600mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

9.900.000

PHÒNG GIẢI TRÍ

CODE: cNgaQ4

KÍCH THƯỚC

2800x 600x 2600mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

107,523,000đ