ĐẦU GIƯỜNG

CODE: VB2017

KÍCH THƯỚC

3335 x 1550mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

27,900,000

GIƯỜNG

CODE: VB2017

KÍCH THƯỚC

2050 x 1900 x 320mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

25,900,000