ĐẦU GIƯỜNG

CODE: Dong Nai Residential

KÍCH THƯỚC

3000 x 1453mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

30,720,000

GIƯỜNG

CODE: Dong Nai Residential

KÍCH THƯỚC

2400 x 2100 x 300mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

59,700,000