ĐẦU GIƯỜNG

CODE: A6

KÍCH THƯỚC

4130 X 2700mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

77,900,000

GIƯỜNG

CODE: A6

KÍCH THƯỚC

2200 x 1740 x 300mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

25,900,000