DS-02 (ARCTIC TRẮNG)

CODE: 123

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

9.900.000

Module 8-3

CODE: PMH B8

KÍCH THƯỚC

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

ĐẦU GIƯỜNG

CODE: Panhouse

KÍCH THƯỚC

3570 x 900mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

15,900,000

ĐẦU GIƯỜNG

CODE: PMH Villa

KÍCH THƯỚC

3945 x 1200mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

31,810,000

GIƯỜNG

CODE: PMH Villa

KÍCH THƯỚC

2050 x 1900 x 300mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

25,500,000

GIƯỜNG

CODE: Panhouse

KÍCH THƯỚC

1280 x 2125 x 300mm
1280 x 2125 x 300mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

48,700,000